İSLAM MERKEZİ

ALLAH İÇİN DOSTLUK

Arkadaşlık güzel huyun meyvesidir. insanlarla dostluk kuramamak kötü huyun neticesidir. Güzel ahlâk muhabbeti, kötü ahlâk düşmanlığı îcâb ettirir. Güzel ahlâkın dinimizde mühim yeri vardır.. Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:
(İnsanları Cennete sokan Allah korkusu ve güzel ahlâktır.)
(İnsanlara verilen en güzel şey, güzel ahlâktır.)
(Güzel ahlâk, gelmeyene gitmek, kötülük edeni bağışlamak, vermeyene vermektir).
(Ahlâkı güzel olanı Cehennem ateşi yakmaz.)
(Bana en yakın olanınız, ahlâkça en güzel olan ve etrafında-kilerle hoş geçinenlerdir. Bunları herkes sever, bunlar da herkesi sever.)
(Mü'min, ünsiyet eder ve kendisiyle ünsiyet edilir. Ya'nı, sevilip kendisiyle iyi geçinilir. İyi ge-çinmiyen ve kendisiyle geçinile-miyen kimsede hayır yoktur.)
(Allah için dost olan iki arkadaş, buluştukları zaman, biri diğerini yıkayan iki el gibi, biri diğerinden istifâde eder.)
(Allah için dost olan kimseye, AUahü teâlâ, Cennette hiç bir ameli ile ulaşamıyacağı yüksek dereceye yükseltir).
(Birbirini Allah için seven iki kişinin Allah katında en sevimlisi, arkadaşını daha çok sevendir.)
(Kıyamet günü Arş'ın etrafında, yüzleri ayın ondördü gibi parlayan insanlar için kürsüler kurulur. Herkes feryat ve figân ederken onlar sakindir. Herkes korku ve dehşet içinde iken onlar üzülmezler. Onlar, Allah için birbirini seven kimselerdir.)
(Arşın etrafında nurdan kürsüler vardır. Burada nur gibi parlayan insanlar bulunur. Peygamberler ve şehîdler bunlara
gıpta ederler. Bu kimseler, Allah için birbirini seven, Allah için buluşan, Allah için birbirini ziyaret edenlerdir.)
(Allahü teâlâ buyurur ki: Benim için birbirini ziyaret eden benim sevgimi kazanmıştır. Benim için sevişenler benim sevgime mazhar olmuştur. Benim için verenler, benim sevgimi hak etmiştir. Benim için birbirine yardım edenler, muhabbetimi kazanmıştır.)
(Allahü teâlâ kıyamet günü buyurur ki: Benim azametim için birbirlerini sevenler nerede? Hiç bir gölgenin bulunmadığı bugün, rahmetim altında gölgelerim.)
Yedi Sınıf İnsan
(Yedi sınıf kısan vardır ki, Allahü teâlâ onları hiç bir gölgenin bulunmadığı günde gölgelendirir. Bunlar:
1- Adil devlet reisi,
2- Gençliğinde ibâdet edenkimse,
3- Kalbi camilere bağlı kimse,
4- Allah için muhabbet eden,Allah için buluşup Allah için ayrılan iki kişi,
5- Sağ elinin verdiği sadakayı,sol eli duymayacak kadar gizli,ihlâsla sadaka veren kimse,
6- Tenha yerde Allah» anarakgözleri yaşaran kimse .
7- Mevki sahibi güzel bir kadın, zina teklif ettiği zaman,(Ben Allahtan korkarım) diyerek teklifi kabul etmiyen kimse.)
(İmânın temeli ve en kuvvetli alâmeti, hubb-i fillâh ve buğd-i fillahtır. Ya'nî müslümanları sevmek ve müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir.)
Cenâb-ı Hak, İsâ aleyhisselâ-ma buyurdu ki:
(Eğer yer ve gökte bulunan bütün mahlâkâtın ibâdetlerini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe, hiç fâidesi olmaz.)