�SLAM MERKEZ�


                                               1. Adem (A.S.)

                                               2. �dris (A.S.)

                                               3. Nuh (A.S.)

                                               4. H�d (A.S.)

                                               5. Salih (A.S.)

                                               6. �brahim (A.S.)

                                               7. L�t (A.S.)

                                               8. �smail (A.S.)

                                               9. �shak (A.S.)

                                               10. Y�kup (A.S.)

                                               11. Y�suf (A.S.)

                                               12. Eyyup (A.S.)

                                               13. �uayb (A.S.)

                                               14. Musa (A.S.)

                                               15. Ha�run (A.S.)

                                               16. D�vud (A.S.)

                                               17. S�leyman (A.S.)

                                               18. �lyas (A.S.)

                                               19. Elyasa (A.S.)

                                               20. Z�lkifl (A.S.)

                                               21. Y�nus (A.S.)

                                               22. Zekeriya (A.S.)

                                               23. Yahya (A.S.)

                                               24. �sa (A.S.)

                                               25. Muhammed (A.S.)

                              Kur'an-� Ker�m'de Ztilkarneyn, Lokman ve Uzeyr isimleri de yer al�makla beraber bunlar�n peygamber olup olmad�klar� ihtilafl�d�r.