İSLAM MERKEZİ

YEDİ TAVSİYE

Ebu Zer, Paygamber Efendimizi kastederek: Dostum bana yedi şey tavsiye etti, bunlar:

1- Fakirleri sevip aralarına karışmayı

2- Dünya için benden zengine değil daha fakir olana bakmayı

3- Hiç kimseden bir şey istememeyi

4- Beni arayıp sormasalar bile hısım ve akrabayı gözetmeyi

5- Acı da olsa daima hakkı söylemeyi

6- Allah uğrunda hiçbir tenkitçinin kınamasından korkmamayı

7- Arşın altındaki hazinelerden gelen şu kelimeleri sık sık tekrar etmeyi: "La havle velâ kuvvete illâ billah"

Manası: bütün tasarruf ve bütün güç yalnız Allah'ın elindedir.

"Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, HABİBULLAH'a itiba edilecek, İttiba edilmez­se, netice veriyor ki: Allah'a muhabbetiniz