İSLAM MERKEZİ

ORUÇ :

Sahur vaktinde güneş batıncaya kadar yemek, içmek ve orucu bozan şeylerden sakınmaktır.

"Ey müminler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gel­mekten sakınasınız diye size de farz kılındı?" (Bakara 185)

Farz olan oruç: Belli zamanda tutulan oruçtur. Ramazan ayı orucu gibi her müslümana farzdır. Ramazan ayında tutulur.

Zamanı belli olmayan oruçlar: Keffaret oruçlarıdır. Kazaya kalan ramazan orucu gibidir.

Kaza: Orucu sonradan gününe gün tutmaktır. Keffaret (Ceza): l güne 60 gün tutmaktır.

Orucun Farz Olmasının Şartlan

1-Müslüman olmak

2- Akıllı olmak (delilere farz değildir)

3- Baliğ olmak

4-Aybaşı ve lohusa olmamak

5- Hasta olmamak

6- Yolculukta bulunmamak

7-Orucun farz olduğunu bilmek.

Orucun Edasının Şartlan :

1-Sıhhatli olmak,

2-Mukim (misafire farz değildir; ancak tutamadıkları oruçları sonradan kaza ederler.) olmak

Orucun Edasının Sıhhat Şartlan

1-Kadmların hayız ve nifas hallerinde temiz olmalın (bu durumda tutamadıkları oruçları sonradan tutarlar). 2-Niyet etmek, niyet etmeden oruç tutmak sahih olmaz.

ORUCU BOZAN ŞEYLER

l-Yemek, içmek.

2-Ağıza giren kar, yağmur, dolu gibi şeyleri yutmak.

3-Kulağa, buruna, boğaza ilaç damlatmak, şırınga yaptırmak.

4-Cinsi münasebette bulunmak.