Aleyhisselam
Manası: Allahın selamı, onun üzerine olsun.

Aleyhissalatu vesselam
Manası:
Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

Sallallahu aleyhi ve sellem
Manası:
Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed
Manası:
Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
Manası:
Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)


              


         Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.O, rahmândır ve rahîmdir.Ceza gününün mâlikidir.(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.Bize doğru yolu göster.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! (Fatiha Suresi)

Besmelenin fazileti
Euzü ve Besmele’nin manası nedir?
Euzübillahimineşşeytanirracim
demek, Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim demektir.

Bismillahirrahmanirrahim demek ise, her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir.

Besmelenin fazileti nedir?

İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. Müminler, Besmele yardımı ile, Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası Besmeledir. Peygamber efendimiz, (Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır) buyurdu.

Euzü okumak, (Euzü billâhi mineş-şeytânirracîm); besmele okumak ise, (Bismillâhirrahmânirrahîm) demektir.

Hadis-i şerifte, (Kur'an-ı kerime saygı göstermek, Euzü okuyarak başlamakla olur ve Kur'an-ı kerimin anahtarı, Besmeledir) buyuruldu. Sure okurken, Euzü Besmele okunur. Âyet-i kerime okurken, âlimlerin çoğuna göre, yalnız Euzü okunur. Sure veya âyet okumaya başlarken Euzü okumak vacip, Fatiha okumaya başlarken Besmele okumak da vaciptir. Diğer surelere başlarken Besmele okumak sünnettir.

Namazda, Sübhaneke okuduktan sonra Euzü Besmele okumak sünnettir. Allahü teâlâ, (Kur'an-ı kerim okuyacağın zaman E'uzü... söyle) buyuruyor. (Nahl 98)

Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.

İyi işlere Besmele ile başlamalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.)
[Beyheki]

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan,
“Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider.) [Tibyan]

(Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır.)
[Tergibussalat]

(Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.)
[Deylemi]

(Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.)
[İ. Rafii]

(Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.)
[Taberani]

(Besmele ile yenen yemek bereketli olur.)
[İbni Mace]

(Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.)
[Deylemi]

(Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.)
[Tergibussalat]

(Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.)
[İ. Ebiddünya]

(Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.)
[T. Salat]

(Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır.)
[Tergibussalat]

(Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.)
[İbni Sünni]

(Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!)
[Taberani]

(Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!)
[İbni Sünni]

(Yemeğe başlarken, Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, "Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi" desin!)
[Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim]
İşlere başlarken kısaca Bismillah demek yetişir mi?

Yetişir. [“h” harfinin iyice belli olması için] (Bismillahi) de denir. (Bismillah) demek de caizdir.

Besmele ile başlanılan iş bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani Allahü teâlâya şükretmelidir!

İbrahim suresinin, (Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım) mealindeki 7.âyet-i kerimesi ile (Az-çok bir nimete kavuşan "Elhamdülillah" derse, Allahü teâlâ, o kimseye bu nimetten daha iyisini verir) ve (Yiyip içtikten sonra "Elhamdülillah" diyenden Allahü teâlâ razı olur) hadis-i şerifleri, nimete şükredince, hem eldeki nimetin yok olmaktan kurtulacağını, hem de yeni nimetlerin ele geçmesine sebep olacağını bildirmektedir. (T.Gafilin)

 

Sevgili Peygamberim Serisi

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed s.a.s Efendimiz'in
Hayatını Öğrenmek için Aşağıdaki Seriyi
Bilgisayarınıza sağ tıklatıp "Hedefi Farklı Kaydet"
yada ( SAVE TARGET AS ) yaparak indirebilirsiniz.

 

 

Konular
Sitenin Amacı

Ülkemizde dini bilgi birikimi, üzeri küllenmiş bir ocak ateşi gibi sahipsiz durmaktadır. Geçmişte  Selçuklu fakihleri ve Osmanlı alimleri tarafından irdelenip çöp sepetine atılmış bir çok hurafe, çağdaş acemiler tarafından çöpten çıkarılmakta ve topluma birer nas gibi sunulduktan sonra tekrar çürütülmeye çalışılmaktadır.

1910 yılında basılan London News Dergisinde Dünya Müslümanlarının siyasi durumu grafik olarak verilmiştir. Buna göre o tarihte tek bağımsız İslam Devleti Osmanlı Devletidir. Son 300 yılını sömürge olarak geçirmiş küçük toplulukların tebliğ konusunda Osmanlı torunlarına öğretebilecekleri fazla bir şey olmasa gerektir.

Bu durum bizlere özel bir sorumluluk yüklemektedir. Dünya, Islamı merkezinden bizden öğrenmelidir.

 

WEB ve Globalleşme de islam için zarar verici değildir.

Alimin cahilden korkması kadar tuhaf bir durum olmaz. Osmanlı torunlarında sömürge Müsmanlarında Senegalli'de veya Keşmirli'de olmayan bir şey vardır. Özgüven. Bu duygu bize soğukkanlılık aşılamaktadır. Biz sitemizi bu duygunun üzerine inşa ettik. Radikalizm, fundamentalizm, dar siyaset ve ekoller arası polemik bizim işimiz değil. Biz Osmanlı'nın Acem'e ve Frenk'e anlattığı gibi İslamı anlatacağız.

Bugün için İla'y-ı Kelimetullah neyse onu yapmaya çalışacağız.

Neden islammerkezi.com ?

İslam, tevhid (birlik) dinidir. Tevhidi dinlerin sonuncusu ve kamil olandır. Birlik, merkeziyetçilik gerektirir. Kaynakta, yorumda, itikat ve ahkamda merkeziyetçilik... İhtilaf ve tefsir farklılıkları elbette olacaktır. Ancak temel kaynağımız Kur'an-ı Kerim, sahih hadisler ve klasikleşmiş tefsirler önümüzde derli toplu durmalıdır. Çağa uygun yorumlar yapacağız diye "Martin Luthercilik" oynayarak bu kamil dini, Ortaçağ Hıristiyancılığı ile bir tutanların tuzağına düşmek istemeyenler, artık WEB'de yeni bir liman bulmanın huzurunu yaşayacaklardır.

İSTİKLAL MARŞIMIZI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BU YAZI ÜZERİNE SAĞ TIKLAYIP HEDEFİ FARKLI KAYDETDİNİZ. ( SAVE TARGET AS )

İndirmek İçin Lütfen Tıklayın

Ezan 1 Ezan 2 Ezan 3 Ezan 4 Dua

Hz. Fatıma (R.Anh) Hz Hayatı
Gavsulazam Abdulkadir-i Geylani Hz. Hayatı

Yasin Suresi / Kabe İmamlarından

Hatim Duası

Bilgisayarınıza İndirmek için sag tıklatın ve hedefi farklı kaydedin. ( SAVE TARGET AS )

Kur'an Hatmini Bilgisayarınıza İndirmek için sag tıklatın ve hedefi farklı kaydedin. ( SAVE TARGET AS )

1-FatihaSuresi 30-RumSuresi 59-HasrSuresi 87-A'laSuresi
2-BakaraSuresi 31-LokmanSuresi 60-MümtehineSuresi 88-GasiyeSuresi
3-Al-i imran Suresi 32-SecdeSuresi 61-SafSuresi 89-FecrSuresi
4-NisaSuresi 33-AhzabSuresi 62-Cum'aSuresi 90-BeledSuresi
5-MaideSuresi 34-SebeSuresi 63-MünafikunSuresi 91-SemsSuresi
6-En'amSuresi 35-FatirSuresi 64-TegabünSuresi 92-LeylSuresi
7-A'rafSuresi 36-YasinSuresi 65-TalakSuresi 93-DuhaSuresi
8-EnfalSuresi 37-SaffatSuresi 66-TahrimSuresi 94-insirahSuresi
9-TevbeSuresi 38-SadSuresi 67-MülkSuresi 95-TinSuresi
10-YunusSuresi 39-ZümerSuresi 68-KalemSuresi 96-AlakSuresi
11-HudSuresi 40-MüminSuresi 69-HakkaSuresi 97-KadirSuresi
12-YusufSuresi 41-FussiletSuresi 70-MearicSuresi 98-BeyyineSuresi
13-Ra'dSuresi 42-SuraSuresi 71-Nuh Suresi 99-ZelzeleZilzalSuresi
14-ibrahimSuresi 43-ZuhrufSuresi 72-CinSuresi 100-AdiyatSuresi
15-HicrSuresi 44-DuhanSuresi 73-MüzzemmilSuresi 101-Kaari'aSuresi
16-NahlSuresi 45-CasiyeSuresi 74-MüddessirSuresi 102-TekasürSuresi
17-IsraSuresi 46-AhkafSuresi 75-KiyametSuresi 103-AsrSuresi
18-KehfSuresi 47-MuhammedSuresi 76-insan-DehrSuresi 104-HümezeSuresi
19-MeryemSuresi 48-FetihSuresi 77-MürselatSuresi 105-FilSuresi
20-TahaSuresi 49-HucuratSuresi 78-NebeSuresi 106-KureysSuresi
21-EnbiyaSuresi 50-KafSuresi 79-NaziatSuresi 107-Ma'unSuresi
22-HacSuresi 51-ZariyatSuresi 80-AbeseSuresi 108-KevserSuresi
23-Mü'minunSuresi 52-TurSuresi 81-TekvirSuresi 109-KafirunSuresi
24-NurSuresi 53-NecmSuresi 82-InfitarSuresi 110-NasrSuresi
25-FurkanSuresi 54-KamerSuresi 83-MutaffifinSuresi 111-TebbetSuresi
26-SuaraSuresi 55-RahmanSuresi 84-insikakSuresi 112-IhlasSuresi
27-NemlSuresi 56-VakiaSuresi 85-BürucSuresi 113-FelakSuresi
28-KasasSuresi 57-HadidSuresi 86-TarikSuresi 114-NasSuresi
29-AnkebutSuresi 58-MücadeleSuresi             

 

Bismillahirrahmanirrahim
Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şâhidlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Nisa Süresi ( 135 )

 

 

bilgi@islammerkezi.com

MEKKE MEDINE RESIMLERI

   Veda Hutbesi

   Eshab-ı Kiram

   Allah'ın Sıfatları

   Peygamberler Tarihi

  Kuranda Adı Geçen Peygamberler

   Osmanlı Padişahları

   İlmihal

   Zekat

   Oruç

 

Dua Zamanı
Yâ rabbi! Sen benim rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen herşeyi Yaratıcısın, ben ise yaratılanım. Sen rızık verensin, ben ise rızık alanım. Sen mülkün sahibisin, ben ise kölenim. Sen kuvvet sahibisin, ben ise âciz ve zelîlim. sen zenginsin, ben ise sana muhtacım. Sen ezelî dirisin, ben ise ölüme mahkûmum, sen bakisin, ben ise fânîyim. sen kerem sahibisin, ben ise kötülenmeye lâyığım. Sen iyilik yapansın, ben ise kötülük işleyenim. Sen affedicisin, ben ise günahkârım. Sen büyüksün, ben ise hakirim. Sen kuvvet sahibisin, ben ise zaîfim. sen verensin, ben ise isteyenim. Sen emniyet verensin, ben ise korkanım, Sen cömertsin, ben ise dua edenim.
Ey merhametlilerin en merhametlisi! Rahmetinle benim günahlarımı affet. Suçlarımı bağışla.Amin.

Necip Fazil Kisakürek

Seyit Onbasi
Meal
Rahman Suresi
Kısa Kısa . . .
Kıssadan Hisse . . .
Linkler . . .

Yedi Tavsiye
Ayağa Kalkmak
Sevgiliye Mektup
Arapçada "Ke" Zamiri
Seyyid'l-istiğfar Duası
Kim Kimdir ?

Bir Ders Bin Bir İbret
Selam Olsun İbrahim'e
Haya imandandır
Otuz Senede Neler Öğrendin?
Ana-Baba Hakkı
Kayser'in Kızının Hidayeti
Bunları Biliyormusunuz ?


Hz.Muhammed(s.a.s) Hayatı | Eshab-ı Kiram | Allah'in Sıfatları |Veda HutbesiPeygamberler TarihiKuranda Adi Geçen Peygamberler |
 Osmanli PadişahlariKim Kimdir? | İlmihal Zekat | Oruç | Yedi Tavsiye | Menkıbeler | Bunları Biliyormusunuz?